Startujemy z planem dla terenów zabytkowej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dzisiaj podpisaliśmy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana”, który swoimi granicami obejmuje teren zabytkowego zespołu Cukrowni „Pruszcz”, wpisanego do rejestru zabytków. Był to zakład przemysłowy, funkcjonujący w Pruszczu Gdańskim w latach 1881-2004. Dobrze zachowany zespół budynków stanowi doskonały przykład budownictwa przemysłowego z drugiej połowy XIX wieku. Powstał z inicjatywy doktora Hermanna Wiedemanna, który był wieloletnim dyrektorem cukrowni. Do końca lat 80 XIX wieku powstały wszystkie podstawowe budynki produkcyjne m.in. surownia, produktownia, błotniarki oraz niezbędne dla funkcjonowania zakładu budynki pomocnicze i socjalne. Cukrownia, do lat 30. XX wieku, była sukcesywnie rozbudowywana i unowocześniana.

Teren Cukrowni zlokalizowany jest w samym centrum miasta. Od wielu lat był to teren zaniedbany, który czekał na nowego właściciela i nowy pomysł na zagospodarowanie. Co ciekawe od 2006 roku obowiązuje tu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwił, w otoczeniu zabytkowych obiektów, rozwój funkcji mieszkaniowej i usługowej. W ubiegłym roku zmienił się właściciel terenu, który planuje stworzyć tutaj nową wizytówkę Pruszcza Gdańskiego. Można się zatem spodziewać, że jednym z naszych kluczowych zadań będzie znalezienie kompromisu pomiędzy wizją inwestora, a wymogami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej, a także z charakteru tego miejsca.

To już któryś z kolei plan realizowany przez nas dla miasta Pruszcz Gdański. Miasto bardzo dynamicznie się rozwija, co sprawia, że ustalenia planów bardzo szybko się materializują. Jest to z jednej strony bardzo fascynujące, ale z drugiej strony uświadamia jak odpowiedzialna jest to praca. Na szczęście mamy w naszym Zespole speców od miejsko – konserwatorskich tematów. Głównym projektantem i koordynatorem prac nad tym projektem będzie Ania Łączkowska – Sokołowska, która świetnie czuje się w projektach obejmujących zabytkową tkankę miejską.