Pierwszy MPZP w 2023 roku uchwalony!

IMG_0957

Wczoraj Rada Miejska w Giżycku uchwaliła sporządzony przez naszą pracownię miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską oraz Kanałem Łuczańskim i ogródkami działkowymi. To plan bardzo ważny dla Miasta, bo umożliwia realizację inwestycji polegającej na budowie gazowej kotłowni, która ma zastąpić zlokalizowaną w granicach planu uciążliwą i mniej wydajną kotłownię węglową. Można powiedzieć, że jego sporządzenie miało być "spacerem po łące", a okazało się, że losy tego planu do samego końca nie były pewne. Podczas sesji mieliśmy bardzo burzliwą dyskusję, która nie była dla nas specjalnym zaskoczeniem. W procedurze mieliśmy 3 wyłożenia, każde gromadziło pełną sale mieszkańców. Łącznie otrzymaliśmy 1472 uwagi. W międzyczasie zostały zmniejszone granice opracowania, a w grudniu plan został zdjęty z sesji. Co ciekawe powodem tej "burzy" były wątki poboczne, co nie oznacza, że nie były one istotne. Na szczęście ostatecznie plan został przyjęty 16 głosami przy 5 głosach wstrzymujących się.