Mamy komplet uzgodnień dla studium Kosakowa!

Studium_Kosakowo1

Całościowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest na półmetku. Dzisiaj dostaliśmy ostatnie pozytywne uzgodnienie, co oznacza, że studium już w listopadzie trafi do wyłożenia. Pewnie nie skończy się na jednej dyskusji, bo Kosakowo jako gmina granicząca z Gdynią cieszy się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. Władze Gminy nie uginają się jednak pod ich presją i zamiast mnożyć bez opamiętania kolejne tereny pod zabudowę, wyciągają wnioski z analiz i decydują się na cięcia. Temat ten prowadzi u nas Zespół kierowany przez Maję Geryszewską, a za części graficzną i bilans odpowiada Zespół Marka Żuchowskiego, także projekt jest w bardzo dobrych rękach.

Komplet pozytywnych uzgodnień do studium to nie jedyna dobra wiadomość z gminy Kosakowo. W tym miesiącu wyłożyliśmy jeden z ciekawszych naszych tematów tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Ekomariny, która ma być zlokalizowana w Rewie i Mostach. Więcej na temat tego projektu tutaj. Z projektem planu można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Kosakowo. Historia tego planu to prawdziwy poligon doświadczalny. W trakcie jego realizacji wykonywanych było szereg dodatkowych opracowań, włącznie z koncepcją zabezpieczenia powodziowego. Co ciekawe w planie mamy wyznaczony obszar pod przeprowadzenie procedury scalenia i podziału. Bez tej procedury zrealizowanie planowanej inwestycji jest właściwie niemożliwe.

Na dzisiejszej sesji uchwalony został także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Derdowskiego – etap II, naszego autorstwa. To bardzo ważny plan dla gminy Kosakowo, obejmujący obszar o powierzchni ponad 60ha na styku z Gdynią. Poza funkcjami komercyjnymi plan przewiduje rezerwę pod parking przy planowanym węźle integracyjnym.