Lokalizacja farm fotowoltaicznych – warsztaty urbanistyczne

Solar energy farm. High angle view of solar panels on an energy farm.

Dzisiaj na zaproszenie firmy Greenvolt Power będę miał przyjemność poprowadzić w Warszawie warsztaty urbanistyczne dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych na podstawie planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Podzielę się swoim praktycznym doświadczeniem w zakresie sporządzania aktów prawa miejscowego i przygotowywania wniosków o warunki zabudowy, wskazując na istotne kwestie mające wpływ na przebieg tych procedur. Nie zabraknie odniesień do obowiązujących przepisów oraz do aktualnego orzecznictwa. Omówimy również zapowiadaną nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konsekwencje jej wprowadzenia, a także przeanalizujemy zakres potrzebnych zmian, które mogłyby wpłynąć na ułatwienie realizacji tego typu inwestycji, w tym również agrofotowoltaiki.