Pierwszy MPZP według nowego rozporządzenia opublikowany!

Depositphotos_69735153_L

Pod koniec października w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego został opublikowany nasz pierwszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy obowiązują od 24 grudnia 2021 roku. Zastąpiły one rozporządzenie obowiązujące od 2003 roku. Zmiany są spore i dotyczą m.in. stosowanych oznaczeń na rysunku planu ale także sposobu przygotowania dokumentacji prac planistycznych. Przedmiotowy plan obejmuje obszar o powierzchni 55 ha, który został przeznaczony pod lokalizację farmy fotowoltaicznej, zwanej wg. nowego rozporządzenia elektrownią słoneczną. Dzięki sprawnej współpracy z urzędem przygotowanie projektu planu i przeprowadzenie procedury planistycznej od uchwały intencyjnej do przekazania gminie gotowego projektu do uchwalenia zajęło nam niecałe 9 miesięcy. Można powiedzieć, że ścieżkę mamy przetartą, dlatego jutro bez większych obaw oddajemy kolejne dwie dokumentacje prac planistycznych sporządzone według nowego rozporządzenia.