Szkolenie pt. „OZE w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

City landscape with the concept of renewable energy

Wczoraj miałem przyjemność poprowadzić szkolenie dla firmy Sonnedix pt. "OZE w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia dotyczące fotowoltaiki jak również energetyki wiatrowej, którą czeka nowe otwarcie. To była dla mnie pierwsza okazja do tak gruntownego przeanalizowania zapisów znowelizowanej ustawy odległościowej i podzielenia się moimi wnioskami, obawami, uwagami ale przede wszystkim wskazówkami dotyczącymi rozwoju projektów elektrowni wiatrowych. Mówiłem m.in. o tym co warto brać pod uwagę przy wyznaczaniu granic nowych planów miejscowych i jak zmieniać studia, żeby zachować względną elastyczność na wypadek przyszłych korekt wprowadzonej m.in odległości 700m. Dyskutowaliśmy o szansach na realizację projektów na granicy gmin, o rozszerzonych procedurach a także o tym jakie konsekwencje dla inwestorów, ale także dla gmin, będzie miało całkowite zniesienie odległości dla budowy budynków mieszkalnych względem istniejących elektrowni wiatrowych. Poruszaliśmy również temat projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod kątem jej wpływu na rozwój nowych projektów wiatrowych i słonecznych. To spotkanie uświadomiło mi, że stoimy przed trudnym zadaniem, ale nie niemożliwym. Ważne jest, żeby dobrze wystartować, bo konieczność wykonywania planu w granicach min. 700m (a właściwie 800m) od turbin powoduje, że łatwo wpaść w pułapkę skutkującą powtórzeniem procedury. Z kolei zbyt duży obszar to mnożenie trudności na etapie procedury planistycznej. Dzisiaj Prezydent podpisał ustawę. Zaczyna się nowy, ciekawy rozdział dla energetyki wiatrowej w Polsce.