Doceniajcie oceny aktualności!

pelplin

W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy przed Gminną Komisją Urbanistyczno -Architektoniczną wyniki naszej kilkumiesięcznej pracy nad oceną aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Pelplin, w województwie pomorskim. Nasza praca spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Daje nam to dużą satysfakcję, ponieważ dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyniku naszej pracy powstał dokument, który nie jest jedynie spełnieniem wymogów ustawowych, a pełni rolę pewnego rodzaju podsumowania dotychczasowych działań planistycznych, wskazując jednocześnie kierunki, którymi warto podążać. Od lat w naszej pracowni traktujemy oceny aktualności jako bardzo ważne i wartościowe opracowanie, którego sercem są analizy wielu danych przestrzennych. Wypracowaliśmy swój model oceny, który w odróżnieniu od bilansów zagospodarowania terenu sporządzanych przy zmianie studiów, nie bazuje na prognozach, a na rzeczywistych danych obrazujących dotychczasowy ruch budowlany. Niestety nadal większość gmin zupełnie nie docenia tego opracowania, traktując je jako zbędny obowiązek ustawowy. W moim przekonaniu jest to błąd, bo solidnie wykonana ocena potrafi zwrócić uwagę na kwestie, które dotychczas były pomijane. Utwierdza mnie w tym przekonaniu fakt, że gminy, dla których lata temu wykonaliśmy pierwszą ocenę, po jakimś czasie wracają z mocno sprecyzowanym zapytaniem o dokładnie taki sam jakościowo produkt. Gminom potrzebny jest raport o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy, swoisty przegląd sytuacji planistycznej, który ma określać kierunki i wytyczne do realizacji przyszłej polityki przestrzennej. Jesteśmy w przededniu wejścia w życie reformy planowania. Życzymy Wam i sobie, żeby te nasze planowanie było odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby. Żebyśmy nie myśleli o nim jako o maszynce do produkowania kolejnych terenów budowlanych, nieważne gdzie, nieważne jak. Niewłaściwe gospodarowanie przestrzenią nie tylko kosztuje, ale również buduje fałszywe przekonanie u właścicieli nieruchomości, że niemal każdy grunt jest lub może się stać gruntem budowlanym. Wystarczy uchwalić plan lub wydać decyzje WZ. Jakość jest wartością, a nie ilość. Reforma nic nie zmieni, jeżeli my nie zmienimy naszego nastawienia do zagospodarowania przestrzeni. Ze złych decyzji planistycznych trudno się wycofać. W przyszłości będzie jeszcze trudniej bo plan ogólny w przeciwieństwie do studium będzie stanowił prawo lokalne. Także identyfikujmy potrzeby i planujmy pod te potrzeby, w przeciwnym razie pozostanie nam odświeżanie brązowego koloru na mapie.


Zachęcam Was również do przeczytania moich wcześniejszych wpisów:

Nowelizacja ustawy o planowaniu przyjęta przez Sejm! Bardzo korzystna zmiana dla branży OZE!

MPZP pod wiatr – ważne, żeby dobrze wystartować!

Kluczowa rola prognozy środowiskowej w procedurze MPZP dla elektrowni wiatrowych!

Ile kosztuje plan dla 5 wiatraków?

Nabici w ustawę odległościową!